Python Elementary

14. dubna 2010

Lang: cs

#!/usr/bin/env python #! coding:utf8 ''' Created on 11.3.2010 @author: Josef 'multi' Jebavý mail: josef dot jebavy at gmail.com web: http://multi.xeres.cz ''' import elementary class MainWindow: def destroy(self, obj): elementary.exit() def __init__(self): # Vytváříme window self.win = elementary.Window("simple", elementary.ELM_WIN_BASIC) self.win.title_set("Simple App") self.win.callback_destroy_add(self.destroy) bg = elementary.Background(self.win) # Vytvoříme pozadí self.win.resize_object_add(bg) bg.show() mainbox = elementary.Box(self.win) mainbox.size_hint_weight_set(1.0, 1.0) self.win.resize_object_add(mainbox) mainbox.show() # # Vytváříme tlačítko quit quitbt = elementary.Button(mainbox) quitbt.callback_clicked_add(self.destroy) quitbt.label_set("Hello world") quitbt.size_hint_align_set(-1.0, 0.0) quitbt.show() mainbox.pack_end(quitbt) # self.win.show() if __name__ == "__main__": elementary.init() MainWindow() elementary.run() elementary.shutdown()

Články na podobné téma

Diode GUI
USB mode
Call status
Diode

Odběr novinek

Pokud máte zájem dostávat příležitostně na email novinky.
Můžete se vyplněním emailu registrovat k odběru novinek.


+