Call status

14. dubna 2010

Lang: cs

#!/usr/bin/env python #! coding:utf8 ''' Created on 11.3.2010 @author: Josef 'multi' Jebavý mail: josef dot jebavy at gmail.com web: http://multi.xeres.cz ''' import gobject import dbus import elementary, e_dbus if getattr(dbus, "version", (0,0,0)) >= (0,41,0): import dbus.glib dbus_interface = "org.freesmartphone.GSM.Call" signal_name = "CallStatus" path = "/org/freesmartphone/GSM/Device" bus_name = "org.freesmartphone.ogsmd" def callstatus(self, id, status): print "call zmena" print id print status # print properties class CallStatusE(): def __init__(self): print " Call Status using E" elementary.init() # nahrada za gobject.MainLoop().run() loop = e_dbus.DBusEcoreMainLoop() #nefunguje # sysbus = dbus.SystemBus(mainloop=loop) # dbus.set_default_main_loop(loop) sysbus = dbus.SystemBus() #--------------------------------------------------------- sysbus.add_signal_receiver(callstatus, signal_name, dbus_interface, bus_name, path) #--------------------------------------------------------- #jina moznost: # proxy = sysbus.get_object(bus_name, path) # slHal = dbus.Interface(proxy, dbus_interface) # slHal.connect_to_signal(signal_name, callstatus) #--------------------------------------------------------- elementary.run() elementary.shutdown() class CallStatusG(): def __init__(self): print " Call Status using GTK" bus = dbus.SystemBus() proxy = bus.get_object(bus_name, path) slHal = dbus.Interface(proxy, dbus_interface) #--------------------------------------------------------- slHal.connect_to_signal(signal_name, callstatus) #--------------------------------------------------------- #jina moznost: # sysbus = dbus.SystemBus() # sysbus.add_signal_receiver(callstatus, # signal_name, dbus_interface, bus_name, path) #--------------------------------------------------------- gobject.MainLoop().run() if __name__ == "__main__": print "spoustim se " CallStatusE() # CallStatusG()

Články na podobné téma

Diode GUI
USB mode
Diode
Python Elementary

Odběr novinek

Pokud máte zájem dostávat příležitostně na email novinky.
Můžete se vyplněním emailu registrovat k odběru novinek.


+