USB mode

14. dubna 2010

Lang: cs

#!/usr/bin/env python #! coding:utf8 ''' Created on 11.3.2010 @author: Josef 'multi' Jebavý mail: josef dot jebavy at gmail.com web: http://multi.xeres.cz ''' import elementary, dbus, evas def getDbusObject (bus, busname , objectpath , interface): dbusObject = bus.get_object(busname, objectpath) return dbus.Interface(dbusObject, dbus_interface=interface) class UsbBox(elementary.Box): def __init__(self, window): self.window = window elementary.Box.__init__(self, self.window) self.usbDBUS = getDbusObject (dbus.SystemBus(), "org.freesmartphone.ousaged", "/org/freesmartphone/Usage", "org.freesmartphone.Usage") self.toggle = elementary.Toggle(self.window) self.toggle.label_set("UsbHost:") self.toggle.size_hint_align_set(-1.0, 0.0) self.toggle.states_labels_set("Request", "Release") # self.toggle.state_set(1) self.toggle._callback_add('changed', self.mode_handle) self.pack_start(self.toggle) self.toggle.show() def __del__(self): if self.toggle.state_get(): self.usbDBUS.ReleaseResource("UsbHost") def mode_handle(self, obj): if obj.state_get(): self.usbDBUS.RequestResource("UsbHost") else: self.usbDBUS.ReleaseResource("UsbHost") class USBmode: def destroy(self, event, *args, **kargs): """metoda ktera zavre okno a ukonci program""" self.usbDBUS.ReleaseResource("UsbHost") elementary.exit() def __init__(self): self.window = elementary.Window("USBmode", elementary.ELM_WIN_BASIC) self.window.title_set("USB mode") self.window.callback_destroy_add(self.destroy) bg = elementary.Background(self.window) self.window.resize_object_add(bg) bg.size_hint_weight_set(evas.EVAS_HINT_EXPAND, evas.EVAS_HINT_EXPAND) bg.show() self.box = elementary.Box(self.window) self.box.size_hint_weight_set(evas.EVAS_HINT_EXPAND, evas.EVAS_HINT_EXPAND) self.box.size_hint_align_set(evas.EVAS_HINT_FILL, evas.EVAS_HINT_FILL) self.box.show() self.window.resize_object_add(self.box) usbBox = UsbBox(self.window) self.box.pack_end(usbBox) usbBox.show() self.window.show() elementary.run() elementary.shutdown() if __name__ == "__main__": print "spoustim se " USBmode()

Články na podobné téma

Diode GUI
Call status
Diode
Python Elementary

Odběr novinek

Pokud máte zájem dostávat příležitostně na email novinky.
Můžete se vyplněním emailu registrovat k odběru novinek.


+