Programovní v SQL: PostgreSQL, MySQL/MariaDB

14. března 2019

Lang: cs en de es

Relační SQL databáze jsou stálicí a hlavním typem databází i v roce 2019. SQL databází máme mnoho například embedded databázi SQlite. Výborné a nejčastěji používané jsou databáze MySQL/MariaDB a PostgreSQL. A toto je návod jak začít s databází MySQL/MariaDB nebo PostgreSQL.

Relační databáze

Co je to relační databáze popisuje Wikipedie. Existují i tzv NoSQL databáze např MongoDB. Ale relační databáze tu s námi budou vždy. SQL databází máme mnoho například embedded databázi SQlite. Microsoftí databázi MS SQL, které já osobně se vyhýbám. Oracle databáze, která je oblíbená v korporátech, ale přes její slávu má také mnoho much. MySQL databáze, která je oblíbená mezi vývojáři webových aplikací a PHP hostingy. A nyní se používá její fork MariaDB. A PostgreSQL, která se obecně považuje za nejlepší relační databázi a navíc je to svobodný software.

Ano je mnoho dalších i především historických databázových systémů.

Co je to SQL a jak jazyk SQL používat je na wikipedii.

V tomto článku a ve videích vám popíši a ukáži instalaci a základní použití relačních databází MySQL a PostgreSQL.
Ladění výkonu databáze PostgreSQL ani MySQL není předmětem toho článku ani videí. Ale samozřejmě správné nastavení databáze vzhledem k výkonu serveru a potřebám aplikace je zásadní věc pro stabilní a rychlé vykonávání SQL dotazů. V případě požadavku na ladění a optimalizaci výkonu databáze MySQL/MariaDB požádejte o konzultaci.

Ve videích se dozvíte co je to SQL databáze. Jak databází MySQL a PostgreSQL nainstalovat a jak je používat.

MySQL

Obsah video streamu:

 • Instalace MariaDB
 • Konzolový klient
 • Připojení k databázi
 • Vytvoření uživatele databáze a tabulek
 • SQL příkazy insert, select, update.
 • web administrace: phpmyadmin, (adminer)
 • Zálohovaní: mysqldump

Pár příkazů pro MySQL/MariaDB:

CREATE USER 'livestream'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';   

GRANT ALL PRIVILEGES ON livestream.* TO 'livestream'@'localhost' ;

FLUSH PRIVILEGES;

MySQL/MariaDB video

Live stream na téma MySQL:

PostgreSQL

Obsah video streamu:

 • Instalace MariaDB a Postgre SQL
 • Konzolový klient
 • Připojení k databázi
 • Vytvoření uživatele databáze a tabulek
 • SQL příkazy insert, select, update.
 • web administrace: phppgadmin (pgadmin)
 • Zálohovaní: mysqldump, pg_dump

Instalace SQL relační databáze PostgreSQL na Debianu:

apt-get install postgresql-9.3
apt-get install postgresql-client
apt-get install phppgadmin

Phppgadmin bude dostupný na URL http://IP/phppgadmin. Aby se vám podařilo přihlásit pře web rozhraní je potřeba v souboru /etc/apache2/conf-enabled/phppgadmin.conf zrušit reguere local . A v souboru /etc/phppgadmin/config.inc.php nastavit:

  $conf['extra_login_security'] = false;

PostgreSQL video

Live stream na téma PostgreSQL:

Příkazy pro PosgreSQL:
Připojení k databázi. PostreSQL má defaultní účet svázaný se systémovým účtem, takže nejdříve je potřeba se přihlásit na něj:

sudo -u postgres
psql
Připojení z konzole:
psql -h localhost -p 5432 -U myprojectuser test
Nápověda:
\?
Vybraní databáze:
\c test 
Vytvoření databáze:
CREATE DATABASE test;
Vylistovaní databází:
\l
                   Seznam databází
  Jméno  | Vlastník | Kódování | Collation |  CType  |   Přístupová práva   
-----------+----------+----------+-------------+-------------+----------------------------
 postgres | postgres | UTF8   | cs_CZ.UTF-8 | cs_CZ.UTF-8 | 
 template0 | postgres | UTF8   | cs_CZ.UTF-8 | cs_CZ.UTF-8 | =c/postgres        +
      |     |     |       |       | postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres | UTF8   | cs_CZ.UTF-8 | cs_CZ.UTF-8 | =c/postgres        +
      |     |     |       |       | postgres=CTc/postgres
 test   | postgres | UTF8   | cs_CZ.UTF-8 | cs_CZ.UTF-8 | =Tc/postgres       +
      |     |     |       |       | postgres=CTc/postgres   +
      |     |     |       |       | myprojectuser=CTc/postgres
(4 řádky)
Vypsání tabulek:
\dt
Vytvoření uživatele s heslem:
CREATE USER myprojectuser WITH PASSWORD 'password';
Vytvoření role s heslem:
CREATE USER david WITH PASSWORD 'ks839#@S';
Přidělení práv uživateli:
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE test TO myprojectuser;
Vytvoření tabulky:
CREATE TABLE Persons (
  PersonID int,
  LastName varchar(255),
  FirstName varchar(255),
  Address varchar(255),
  City varchar(255)
);
Vložení dat:
INSERT INTO Persons (PersonID, LastName, FirstName,Address, City ) VALUES (1, 'Tom B. Erichsen', 'Stavanger','Skagen 21',  'Norway');
Aktualizace dat:
update persons set firstname='dgggg' where city='Norwayssss';
Dump databáze:
pg_dump test > test.sql
Import dat do databáze:
 psql -d test < test.sql

Články na podobné téma

Python program na ovládání Dockeru pomocí API
Jak použít aplikaci MailCatcher pro testování emailů
Návod: Python OpenAI API
Vytvoření WebSocket webové aplikace a nastavení proxy
Řízení projektů: Agilní vývoj softwaru
Jak provozovat staré PHP aplikace
Co by měl umět dobrý programátor
Programovací jazyk Rust
NodeJS: vývoj, konfigurace serveru
Nette security bug CVE-2020-15227
Jak porovnat dvě stejné databáze?
REST API: API platform
Vlastní web a mail hosting se softwarem ISP Config
HTTPS: zabezpečený web
NoSQL databáze Mongo DB
Připojení k Microsoft SQL Serveru z Linuxu
Co je pracovní náplň programátora
Lokalizace aplikací v jazyce Python
Jaký mail a web hosting vybrat
How to make wireless low power Arduino
Digispark - Programujte mikrokontrolér Atmel ATtiny pomocí Arduino IDE
Program Roulette
Vývoj pro procesory ARM s Arduino IDE
Wireless low power Arduino
Pyradio - Python program for receive Internet radio with text user inteface
UPS monitor pro Android
Bezdrátový bateriově napájený WiFi teploměr
Jak programovat WiFi procesor ESP8266
Comparison IQRF vs Wireless Arduino
Jakou platformu zvolit pro eshop? Například Prestashop
Development kits and gateways for wireless platform IQRF

OpenStreetMap a GPS trasy v mapě na webu
Quickplay
Java program pro přehledné monitorování záložních zdrojů
Čipové kontaktní a bezkontaktní karty Java Card OpenPlatform
Otevřený chytrý telefon s Linuxem - Openmoko Neo FreeRunner
Vývoj pro bezdrátové moduly s procesorem PIC pod GNU/Linux - IQRF
Grafický program pro embeded/mobilní zařízení na vyhledávání dopravního spoje.
O programování a ruzné programy v jazyce Java, Python a dalších
Java program a applet Kalkulačka
Java program na výpočet kvadratické rovnice

Odběr novinek

Pokud máte zájem dostávat příležitostně na email novinky.
Můžete se vyplněním emailu registrovat k odběru novinek.


+