elektronky

2. října 2004

Lang: cs

Elektronka je vakuový prvek využívající k činnosti emise elektronů, Jejími hlavními elektrodami jsou katoda, žhavená elektrickým proudem a anoda. Katody jsou dvojího druhu, přímo žhavené a nepřímo žhavené. Přímo žhavená katoda je tvořena vláknem, na němž je nanesena emisní vrstva; obvykle směs kysličníků barya a stroncia (obr. 25).

Nepřímo žhavená katoda má emisní vrstvu nanesenou na niklové trubičce, která je žhavena wolframovým vláknem izolovaným kysličníkem hlinitým (obr. 26).


dioda nepřímo žhavená katoda

Anoda obklopuje katodu a má obvykle válcový tvar; je zhotovena z niklového nebo železného plechu, nebo z niklového pletiva. Katoda se připojuje na záporný pól zdroje, anoda obvykle přes vhodnou impedanci ke kladnému pólu zdroje.

Elektrody jsou ve skleněné (nebo též kovové či keramické baňce), která je buď vyčerpána nebo plněná zředěným plynem (např. neónem) či kovovými párami (rtuťovými nebo celsiovými). Aby se dosáhlo co nejlepšího vakua, umísťuje se dovnitř baňky trubička (ocelová, niklová) s getrem, která obsahuje obvykle baryum s přísadou hliníku nebo hořčíku či obojí současně. Po vyčerpání se trubička getru, tvořící závit nakrátko, ohřeje indukovaným vysokofrekvenčním proudem do červeného žáru, tím se getr vypaří pohltí zbytky plynu a zkondenzuje na stěně baňky, kde vytvoří kovový povlak. Katody většiny vakuových elektronek jsou žhaveny elektrickým proudem, jehož velikost anebo velikost žhavicího napětí je udávána prvním ze skupiny znaků (písmeno nebo číslice) označujících druh elektronky.

Uprostřed a vlevo je měřák elektronek (vpravo je měřák, který jsem použil při výrobě beden)
měřáky

Několik sbírkových elektronek na ukázku
elektronky elektronky

Elektronkový zesilovač
elektronkový zesilovač

Elektronkové historické rádio značky Philips.
elektronkové rádio
elektronkové rádio
elektronkové rádio PHILIPS

Články na podobné téma

Recenze bezdrátových sluchátek QCY T1C a O2 pods
Akční kamera Eken H9R
Upgrade zastřihovače vousů a vlasů WAHL StylePro 09639
How disassemble camera Nikon Coolpix S3300
Univerzální přistroj pro měření součástek
Zesilovač LUXMAN L-410
Rozborka zastřihovače vlasů WAHL StylePro 09639-016
Spottester/cyklocomputer Polar cs 200
Rozborka holícího strojku Philips QC 5040
Rozborka holícího strojku Philips 5000 series
Zdroj do auta pro Neo FreeRunner
Speciální USB redukce pro FreeRunner
Zesilovač

Odběr novinek

Pokud máte zájem dostávat příležitostně na email novinky.
Můžete se vyplněním emailu registrovat k odběru novinek.


+