MENU

Elektronky

Elektronka je vakuový prvek využívající k činnosti emise elektronů, Jejími hlavními elektrodami jsou katoda, žhavená elektrickým proudem a anoda. Katody jsou dvojího druhu, přímo žhavené a nepřímo žhavené. Přímo žhavená katoda je tvořena vláknem, na němž je nanesena emisní vrstva; obvykle směs kysličníků barya a stroncia (obr. 25).

Nepřímo žhavená katoda má emisní vrstvu nanesenou na niklové trubičce, která je žhavena wolframovým vláknem izolovaným kysličníkem hlinitým (obr. 26).


dioda nepřímo žhavená katoda

Anoda obklopuje katodu a má obvykle válcový tvar; je zhotovena z niklového nebo železného plechu, nebo z niklového pletiva. Katoda se připojuje na záporný pól zdroje, anoda obvykle přes vhodnou impedanci ke kladnému pólu zdroje.

Elektrody jsou ve skleněné (nebo též kovové či keramické baňce), která je buď vyčerpána nebo plněná zředěným plynem (např. neónem) či kovovými párami (rtuťovými nebo celsiovými). Aby se dosáhlo co nejlepšího vakua, umísťuje se dovnitř baňky trubička (ocelová, niklová) s getrem, která obsahuje obvykle baryum s přísadou hliníku nebo hořčíku či obojí současně. Po vyčerpání se trubička getru, tvořící závit nakrátko, ohřeje indukovaným vysokofrekvenčním proudem do červeného žáru, tím se getr vypaří pohltí zbytky plynu a zkondenzuje na stěně baňky, kde vytvoří kovový povlak. Katody většiny vakuových elektronek jsou žhaveny elektrickým proudem, jehož velikost anebo velikost žhavicího napětí je udávána prvním ze skupiny znaků (písmeno nebo číslice) označujících druh elektronky.

Uprostřed a vlevo je měřák elektronek (vpravo je měřák, který jsem použil při výrobě beden)
měřáky

Několik sbírkových elektronek na ukázku
elektronky elektronky

Elektronkový zesilovač
elektronkový zesilovač

Elektronkové historické rádio značky Philips.
elektronkové rádio
elektronkové rádio
elektronkové rádio PHILIPS

Další zajímavé články s elektronikou:

Wireless low power Arduino
Zdroj do auta pro mobilní telefon Neo FreeRunner
Elektronky
Speciální USB redukce se zdrojem pro Neo FreeRunner
Rozborka holícího strojku Philips QC 5040
Stavba zesilovače
Zesilovač LUXMAN L-410

Kontakt

Pozdrav, dotaz nebo žádost o konzultaci pošlete na můj email:mail@josefjebavy.cz
Flattr thisOvěřit CSS!