Java program na výpočet kvadratické rovnice

Tento applet řešení kvadratické rovnice-zpracováno jako domácí úkol.

Program si můžete po stažení spustit i na vašem PC příkazem: java -jar kvadrov.jar