MENU

Quickplay

Use cloud-computing!
Play all your discography from music server!
Play it on every your device PC, laptop, smart-phone act. !

Quickplay is light weight mp3 player/frontend for Ampache
I ported it to the Neo FreeRunner.
Oficial site of quickplay with source code
and wiki for quickplay

Repozitory

My SVN branche svn://svn.xeres.cz/quickplay .
migrate to GitHub: https://github.com/josefjebavy/quickplay-openmoko.git

Using

URL must started with http://
Long loging to server, but then mplayer get for plaing only 28% of CPU (on Neo FreeRunner).
Tested on SHR and AI-OS version 2010-09.a .

Quickplay can search in discography. You must only click in to the window of quickplayer and start write the word.

Last version of quickplay for FreeRunner and quickplay for Touchbook

Screenshot of quickplay on FreeRunner:
ampache quick player ampache quick player

Screenshot of quickplay on TouchBook:
quickplay on TouchBook

Další články o programování:

Jak používat s Dockerem
Porovnání rozdílů dvou databází
REST API: API platform
ISP Config: web a mail hosting
Programovní v SQL:PostgreSQL, MySQL/MariaDB
HTTPS: zabezpečený web a přesměrování
No SQL databáze Mongo DB
Linux a MS SQL server
Jak provést zátěžový test webové aplikace
Digispark - Programujete mikrokontrolér Atmel ATtiny pomocí Arduino IDE
Jak programovat ARM procesory pomocí Arduino IDE
Wireless low power Arduino
How to make wireless low power Arduino
Zobrazení map na webové stránce
Vývoj bezdrátových zařízení s IQRF
Prestashop - programování eshopů
Programovaní pro mobilní telefon
Comparison IQRF vs Wireless Arduino
ESP8266 IoT přichází
WiFi čidlo teploty
Roulette
Jak vybrat web hosting
Lokalizace aplikací v jazyce Python

Kontakt

Pozdrav, dotaz nebo žádost o konzultaci pošlete na můj email:mail@josefjebavy.cz
Flattr thisOvěřit CSS!