MENU

Spoje GUI - Program pro mobilní telefon na hledaní dopravního spojení

Free Train

last version of SpojeGUI version 0.4.2

SpojeGUI is GUI program which mainly is used for Czech transport.

SpojeGUI je grafický program pro vyhledávaní spojení pro MHD několika měst, autobusy, vlaky a jejich kombinace. Funguje (minimálně částečně) i na uzemí slovenské republiky.
Program je určen pro embeded, mobilní, SmartPhone zařízení, na kterých je GNU/Linux. Vývoj a testování probíhá na zařízení Neo FreeRunner od Openmoko, Inc.
Licence: GPL3
Pro běh programu je potřeba Python a Elementary .....
Balíček obsahuje i CLI program spoje.py.

v0.1
better layout
v0.2
Přepsání kódu
v0.3
Výběr místa při nejasné specifikaci.
Check(box) pro výběr (ne)zobrazování poznámky.
Max počet spojení a přestupů.
Opraven bug, který v případě, že bylo nalezeno více spojení zobrazil jen poslední najitý.
Ošetření vyjímek.
v0.3.1
Added nice and free icon
v0.3.2
Update for new elementary which is in SHR-U (December 2009)
v0.4.0
Save confing and link to DB.
v0.4.1
Better GUI
Fix bug
v0.4.2
Fixed bug: changes in DB didn't save.
Now also package is in SHR feed.

SVN repo:
svn://svn.xeres.cz/spoje

Migrace repozitáře na github: https://github.com/josefjebavy/spoje-gui

Upřesnění místa Výpis uložených  spojů

Spoje GUI Výpis spojůSpoje GUI

Upřesnění místa

Výpis spoje

Další články o programování:

Jak používat s Dockerem
Porovnání rozdílů dvou databází
REST API: API platform
ISP Config: web a mail hosting
Programovní v SQL:PostgreSQL, MySQL/MariaDB
HTTPS: zabezpečený web a přesměrování
No SQL databáze Mongo DB
Linux a MS SQL server
Jak provést zátěžový test webové aplikace
Digispark - Programujete mikrokontrolér Atmel ATtiny pomocí Arduino IDE
Jak programovat ARM procesory pomocí Arduino IDE
Wireless low power Arduino
How to make wireless low power Arduino
Zobrazení map na webové stránce
Vývoj bezdrátových zařízení s IQRF
Prestashop - programování eshopů
Programovaní pro mobilní telefon
Comparison IQRF vs Wireless Arduino
ESP8266 IoT přichází
WiFi čidlo teploty
Roulette
Jak vybrat web hosting
Lokalizace aplikací v jazyce Python

Kontakt

Pozdrav, dotaz nebo žádost o konzultaci pošlete na můj email:mail@josefjebavy.cz
Flattr thisOvěřit CSS!