MENU

Programovní v SQL: PostgreSQL, MySQL/MariaDB

14. března 2019

Relační SQL databáze jsou stálicí a hlavním typem databází i v roce 2019. SQL máme mnoho například embedded databázi SQlite. Microsoftí databázi MS SQL, kterou nedoporučuji. Oracle databáze, která je oblíbená v korporátech, ale má teké mnoho much. MySQL databáze, která je oblíbená mezi vývojáři webových aplikací a PHP hostingy. A nyní se používá její fork MariaDB. A PostgreSQL, která se obecně považuje za nejlepší databázi a navíc je to svobodný software.

Je mnoho dalších i historických databázových systémů.

Máme i jiné typy databází například NoSQL databáze o nich se dozvíte více v článku NoSQL databáze MongoDB.

Co je to SQL a jak jazyk SQL používat je na wikipedii.

Já Vám popíši a ve videích ukáži instalaci a základní použití relačních databází MySQL a PostgreSQL.
Ladění výkonu databáze PostgreSQL ani MySQL není předmětem toho článku ani videí. Ale samozřejmě správné nastavení databáze vzhledem k výkonu serveru a potřebám aplikace je zásadní věc pro stabilní a rychlé vykonávání SQL dotazů. V případě požadavku na ladění a optimalizaci výkonu databáze MySQL/MariaDB požádejte o konzultaci.

Video z použití SQL databází

Ve videích se dozvíte co je to SQL databáze. Jak databází MySQL a PostgreSQL nainstalovat a jak je používat.

MySQL

Obsah video streamu:

Pár příkazů pro MySQL/MariaDB:

CREATE USER 'livestream'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';   

GRANT ALL PRIVILEGES ON livestream.* TO 'livestream'@'localhost' ;

FLUSH PRIVILEGES;

Live stream na téma MySQL:

PostgreSQL

Obsah video streamu:

Instalace SQL relační databáze PostgreSQL na Debianu:

apt-get install postgresql-9.3
apt-get install postgresql-client
apt-get install phppgadmin

Phppgadmin bude dostupný na URL http://IP/phppgadmin. Aby se vám podařilo přihlásit pře web rozhraní je potřeba v souboru /etc/apache2/conf-enabled/phppgadmin.conf zrušit reguere local . A v souboru /etc/phppgadmin/config.inc.php nastavit $conf['extra_login_security'] = false;

Live stream na téma PostgreSQL:

Příkazy pro PosgreSQL:
Připojení k databázi. PostreSQL má defaultní účet svázaný se systémovým účtem, takže nejdříve je potřeba se přihlásit na něj:

sudo -u postgres
psql
Připojení z konzole:
psql -h localhost -p 5432 -U myprojectuser test
Nápověda:
\?
Vybraní databáze:
\c test 
Vytvoření databáze:
CREATE DATABASE test;
Vylistovaní databází:
\l
                   Seznam databází
  Jméno  | Vlastník | Kódování | Collation |  CType  |   Přístupová práva   
-----------+----------+----------+-------------+-------------+----------------------------
 postgres | postgres | UTF8   | cs_CZ.UTF-8 | cs_CZ.UTF-8 | 
 template0 | postgres | UTF8   | cs_CZ.UTF-8 | cs_CZ.UTF-8 | =c/postgres        +
      |     |     |       |       | postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres | UTF8   | cs_CZ.UTF-8 | cs_CZ.UTF-8 | =c/postgres        +
      |     |     |       |       | postgres=CTc/postgres
 test   | postgres | UTF8   | cs_CZ.UTF-8 | cs_CZ.UTF-8 | =Tc/postgres       +
      |     |     |       |       | postgres=CTc/postgres   +
      |     |     |       |       | myprojectuser=CTc/postgres
(4 řádky)
Vypsání tabulek:
\dt
Vytvoření uživatele s heslem:
CREATE USER myprojectuser WITH PASSWORD 'password';
Vytvoření role s heslem:
CREATE USER david WITH PASSWORD 'ks839#@S';
Přidělení práv uživateli:
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE test TO myprojectuser;
Vytvoření tabulky:
CREATE TABLE Persons (
  PersonID int,
  LastName varchar(255),
  FirstName varchar(255),
  Address varchar(255),
  City varchar(255)
);
Vložení dat:
INSERT INTO Persons (PersonID, LastName, FirstName,Address, City ) VALUES (1, 'Tom B. Erichsen', 'Stavanger','Skagen 21',  'Norway');
Aktualizace dat:
update persons set firstname='dgggg' where city='Norwayssss';
Dump databáze:
pg_dump test > test.sql
Import dat do databáze:
 psql -d test < test.sql

Další články o programování:

Jak používat s Dockerem
Porovnání rozdílů dvou databází
REST API: API platform
ISP Config: web a mail hosting
Programovní v SQL:PostgreSQL, MySQL/MariaDB
HTTPS: zabezpečený web a přesměrování
No SQL databáze Mongo DB
Linux a MS SQL server
Jak provést zátěžový test webové aplikace
Digispark - Programujete mikrokontrolér Atmel ATtiny pomocí Arduino IDE
Jak programovat ARM procesory pomocí Arduino IDE
Wireless low power Arduino
How to make wireless low power Arduino
Zobrazení map na webové stránce
Vývoj bezdrátových zařízení s IQRF
Prestashop - programování eshopů
Programovaní pro mobilní telefon
Comparison IQRF vs Wireless Arduino
ESP8266 IoT přichází
WiFi čidlo teploty
Roulette
Jak vybrat web hosting
Lokalizace aplikací v jazyce Python

Kontakt

Pozdrav, dotaz nebo žádost o konzultaci pošlete na můj email:mail@josefjebavy.cz




Flattr this



Ověřit CSS!