Programovní v SQL: PostgreSQL, MySQL/MariaDB

14. března 2019

Relační SQL databáze jsou stálicí a hlavním typem databází i v roce 2019. SQL máme mnoho například embedded databázi SQlite. Microsoftí databázi MS SQL, kterou nedoporučuji. Oracle databáze, která je oblíbená v korporátech, ale má teké mnoho much. MySQL databáze, která je oblíbená mezi vývojáři webových aplikací a PHP hostingy. A nyní se používá její fork MariaDB. A PostgreSQL, která se obecně považuje za nejlepší databázi a navíc je to svobodný software.

Je mnoho dalších i historických databázových systémů.

Máme i jiné typy databází například NoSQL databáze o nich se dozvíte více v článku NoSQL databáze MongoDB.

Co je to SQL a jak jazyk SQL používat je na wikipedii.

Já Vám popíši a ve videích ukáži instalaci a základní použití relačních databází MySQL a PostgreSQL.
Ladění výkonu databáze PostgreSQL ani MySQL není předmětem toho článku ani videí. Ale samozřejmě správné nastavení databáze vzhledem k výkonu serveru a potřebám aplikace je zásadní věc pro stabilní a rychlé vykonávání SQL dotazů. V případě požadavku na ladění a optimalizaci výkonu databáze MySQL/MariaDB požádejte o konzultaci.

Video z použití SQL databází

Ve videích se dozvíte co je to SQL databáze. Jak databází MySQL a PostgreSQL nainstalovat a jak je používat.

MySQL

Obsah video streamu:

 • Instalace MariaDB
 • Konzolový klient
 • Připojení k databázi
 • Vytvoření uživatele databáze a tabulek
 • SQL příkazy insert, select, update.
 • web administrace: phpmyadmin, (adminer)
 • Zálohovaní: mysqldump

Pár příkazů pro MySQL/MariaDB:

CREATE USER 'livestream'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';   

GRANT ALL PRIVILEGES ON livestream.* TO 'livestream'@'localhost' ;

FLUSH PRIVILEGES;

Live stream na téma MySQL:

PostgreSQL

Obsah video streamu:

 • Instalace MariaDB a Postgre SQL
 • Konzolový klient
 • Připojení k databázi
 • Vytvoření uživatele databáze a tabulek
 • SQL příkazy insert, select, update.
 • web administrace: phppgadmin (pgadmin)
 • Zálohovaní: mysqldump, pg_dump

Instalace SQL relační databáze PostgreSQL na Debianu:

apt-get install postgresql-9.3
apt-get install postgresql-client
apt-get install phppgadmin

Phppgadmin bude dostupný na URL http://IP/phppgadmin. Aby se vám podařilo přihlásit pře web rozhraní je potřeba v souboru /etc/apache2/conf-enabled/phppgadmin.conf zrušit reguere local . A v souboru /etc/phppgadmin/config.inc.php nastavit $conf['extra_login_security'] = false;

Live stream na téma PostgreSQL:

Příkazy pro PosgreSQL:
Připojení k databázi. PostreSQL má defaultní účet svázaný se systémovým účtem, takže nejdříve je potřeba se přihlásit na něj:

sudo -u postgres
psql
Připojení z konzole:
psql -h localhost -p 5432 -U myprojectuser test
Nápověda:
\?
Vybraní databáze:
\c test 
Vytvoření databáze:
CREATE DATABASE test;
Vylistovaní databází:
\l
                   Seznam databází
  Jméno  | Vlastník | Kódování | Collation |  CType  |   Přístupová práva   
-----------+----------+----------+-------------+-------------+----------------------------
 postgres | postgres | UTF8   | cs_CZ.UTF-8 | cs_CZ.UTF-8 | 
 template0 | postgres | UTF8   | cs_CZ.UTF-8 | cs_CZ.UTF-8 | =c/postgres        +
      |     |     |       |       | postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres | UTF8   | cs_CZ.UTF-8 | cs_CZ.UTF-8 | =c/postgres        +
      |     |     |       |       | postgres=CTc/postgres
 test   | postgres | UTF8   | cs_CZ.UTF-8 | cs_CZ.UTF-8 | =Tc/postgres       +
      |     |     |       |       | postgres=CTc/postgres   +
      |     |     |       |       | myprojectuser=CTc/postgres
(4 řádky)
Vypsání tabulek:
\dt
Vytvoření uživatele s heslem:
CREATE USER myprojectuser WITH PASSWORD 'password';
Vytvoření role s heslem:
CREATE USER david WITH PASSWORD 'ks839#@S';
Přidělení práv uživateli:
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE test TO myprojectuser;
Vytvoření tabulky:
CREATE TABLE Persons (
  PersonID int,
  LastName varchar(255),
  FirstName varchar(255),
  Address varchar(255),
  City varchar(255)
);
Vložení dat:
INSERT INTO Persons (PersonID, LastName, FirstName,Address, City ) VALUES (1, 'Tom B. Erichsen', 'Stavanger','Skagen 21',  'Norway');
Aktualizace dat:
update persons set firstname='dgggg' where city='Norwayssss';
Dump databáze:
pg_dump test > test.sql
Import dat do databáze:
 psql -d test < test.sql

Články na podobné téma

Jak porovnat dvě stejné databáze?
REST API: API platform
Vlastní web a mail hosting se softwarem ISP Config
Programovní v SQL: PostgreSQL, MySQL/MariaDB
HTTPS: zabezpečený web
NoSQL databáze Mongo DB
Linux a MS SQL server
Co je pracovní náplň programátora
Lokalizace aplikací v jazyce Python
Jaký mail a web hosting vybrat
How to make wireless low power Arduino
Digispark - Programujte mikrokontrolér Atmel ATtiny pomocí Arduino IDE
Program Roulette
Vývoj pro procesory ARM s Arduino IDE
Wireless low power Arduino
Pyradio - Python program for receive Internet radio with text user inteface
UPS monitor pro Android
Bezdrátový bateriově napájený WiFi teploměr
Jak programovat WiFi procesor ESP8266
Comparison IQRF vs Wireless Arduino
Jakou platformu zvolit pro eshop? Například Prestashop
Development kits and gateways for wireless platform IQRF

OpenStreetMap a GPS trasy v mapě na webu
Java program pro přehledné monitorování záložních zdrojů
Quickplay
Otevřený chytrý telefon s Linuxem - Openmoko Neo FreeRunner
Čipové kontaktní a bezkontaktní karty Java Card OpenPlatform
Grafický program pro embeded/mobilní zařízení na vyhledávání dopravního spoje.
Vývoj pro bezdrátové moduly s procesorem PIC pod GNU/Linux - IQRF
Java program a applet Kalkulačka
Java program na výpočet kvadratické rovnice
O programování a ruzné programy v jazyce Java, Python a dalších