MENU

Digispark - Programujete mikrokontrolér Atmel ATtiny pomocí Arduino IDE

17. Června 2016

Digispark je programovatelná platforma, která používá procesory ATtiny a je kompatibilní s Arduinem. Dá se to označit za Arduino jen s jiným procesorem.

Digispark je založen na mikrokontroléru ATtiny, který je malý levný ne příliš výkonný a s málo výstupy, ale na některé základní úlohy dostačuje. Navíc již obsahuje USB, není tedy potřeba USB serial převodník. Digispark obsahuje bootlooder, který slouží k pohodlnému nahrání programu do mikrokontroléru.

digispark, digispark pro

Verze

Digispark

Digispark obsahuje mikrokontrorélu ATtiny85. Hlavní parametry Digisparku jsou jsou:

digispark

Digispark Pro

Digispark Pro obsahuje mikrokontrorélu ATtiny167.

digispark pro

Zprovoznění

Po připojení Digisparku k PC pomocí USB se v systému neobjeví virtuální sériový port jak jsme u Arduina zvyklí. Není potřeba ani instalovat jiný modul(ovladač). Aspoň tak tomu je u Linuxu. Při programovaní se pravděpodobně přistupuje přímo k USB zařízení.

Popis zprovoznění rozšíření Digispark u Arduino IDE je názorně vidět na oficiálních stránkách. Stačí se proklikat a v Boards Manageru přidat desku podporu Digistum.

Aby neprivilegovaný uživatel mohl používat toto USB zařízení je potřeba přidat do subsystému udev pravidlo pro Dispark vše je opět dobře vidět v oficiálním návodu. Jinou možností je přidat uživatele do takové skupiny, která má již přístupová práva k USB zařízením.

Nahraní programu do Digisparku funguje v pořadí: spusť nahrání pak připoj zařízení.

Zprovoznění Digispark Pro

Nahrávání kódu do Digisparku Pro mě nefungovalo. Arduino IDE hlásilo tento problém:

 Warning: device with unknown new version of Micronucleus detected.
This tool doesn't know how to upload to this new device. Updates may be available.
Device reports version as: 2.2
Utilita micronucleus, která slouží pro nahrávání programu do mikrokontroléru byla stará. Následujícími příkazy jsem proto stáhl aktuální verzi zdrojových kódů programu micronucleus. Program zkompiloval a výsledný binární soubor zkopíroval do umístění, kam se nainstalovalo rozšíření pro Digispark.
git clone https://github.com/micronucleus/micronucleus.git
cd micronucleus/
cd commandline/
make
cp micronucleus ~/.arduino15/packages/digistump/tools/micronucleus/2.0a4/micronucleus


Program

První použití lze lehce vyzkoušet programem pro blikání diody.

Digispark (Model A ) i Digispark Pro má LED diodu na Arduino Pinu 1. Digispark model B má led na Arduino Pinu 0. Kód pro rozblikání LED je následující:

void setup() {
 pinMode(1, OUTPUT);
}


void loop() {
 digitalWrite(1, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);       // wait for a second
 digitalWrite(1, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);       // wait for a second
}

Programování Digisparku pomocí vývojové prostředí Arduino IDE je vidět na následujícím obrázku. Ve výpisu je vidět průběh nahrávání programu do Digisparku.

arduino-ide-digispark.png

Kdo má zkušenosti s Arduinem, může rychle vyvíjet programy pro mikrokontroléry. To vše zajišťuje knihovna Wiring a velká dostupnost knihoven pro různé periferie. Navíc už dávno není nutné se omezovat na jeden procesor a jednoho výrobce. Nyní je možno zkušenosti z Arduina lehce zúročit nejen na mnoha procesor od firmy Atmel (nedávno koupený Microchipem), ale také na mikrokontrolérech ARM a na IoT SoC ESP8266.

Další články o programování:

Digispark
ARM Arduino
Wireless low power Arduino
How to make wireless low power Arduino
Zobrazení map na webové stránce
Vývoj bezdrátových zařízení s IQRF
Prestashop - programování eshopů
Programovaní pro mobilní telefon
Comparison IQRF vs Wireless Arduino
ESP8266 IoT přichází
WiFi čidlo teploty
Roulette
Výběr hostingu
Flattr thisOvěřit CSS!

kontakt na autora článku:
email:mail (uzenáč) josefjebavy.cz