MENU

Digispark - Programujete mikrokontrolér Atmel ATtiny pomocí Arduino IDE

17. Června 2016

Digispark je programovatelná platforma, která používá procesory ATtiny a je kompatibilní s Arduinem. Dá se to označit za Arduino jen s jiným procesorem.

Digispark je založen na mikrokontroléru ATtiny, který je malý levný ne příliš výkonný a s málo výstupy, ale na některé základní úlohy dostačuje. Navíc již obsahuje USB, není tedy potřeba USB serial převodník. Digispark obsahuje bootlooder, který slouží k pohodlnému nahrání programu do mikrokontroléru.

digispark, digispark pro

Verze

Digispark

Digispark obsahuje mikrokontrorélu ATtiny85. Hlavní parametry Digisparku jsou jsou:

digispark

Digispark Pro

Digispark Pro obsahuje mikrokontrorélu ATtiny167.

digispark pro

Zprovoznění

Po připojení Digisparku k PC pomocí USB se v systému neobjeví virtuální sériový port jak jsme u Arduina zvyklí. Není potřeba ani instalovat jiný modul(ovladač). Aspoň tak tomu je u Linuxu. Při programovaní se pravděpodobně přistupuje přímo k USB zařízení.

Popis zprovoznění rozšíření Digispark u Arduino IDE je názorně vidět na oficiálních stránkách. Stačí se proklikat a v Boards Manageru přidat desku podporu Digistum.

Aby neprivilegovaný uživatel mohl používat toto USB zařízení je potřeba přidat do subsystému udev pravidlo pro Dispark vše je opět dobře vidět v oficiálním návodu. Jinou možností je přidat uživatele do takové skupiny, která má již přístupová práva k USB zařízením.

Nahraní programu do Digisparku funguje v pořadí: spusť nahrání pak připoj zařízení.

Zprovoznění Digispark Pro

Nahrávání kódu do Digisparku Pro mě nefungovalo. Arduino IDE hlásilo tento problém:

 Warning: device with unknown new version of Micronucleus detected.
This tool doesn't know how to upload to this new device. Updates may be available.
Device reports version as: 2.2
Utilita micronucleus, která slouží pro nahrávání programu do mikrokontroléru byla stará. Následujícími příkazy jsem proto stáhl aktuální verzi zdrojových kódů programu micronucleus. Program zkompiloval a výsledný binární soubor zkopíroval do umístění, kam se nainstalovalo rozšíření pro Digispark.
git clone https://github.com/micronucleus/micronucleus.git
cd micronucleus/
cd commandline/
make
cp micronucleus ~/.arduino15/packages/digistump/tools/micronucleus/2.0a4/micronucleus


Program

První použití lze lehce vyzkoušet programem pro blikání diody.

Digispark (Model A ) i Digispark Pro má LED diodu na Arduino Pinu 1. Digispark model B má led na Arduino Pinu 0. Kód pro rozblikání LED je následující:

void setup() {
 pinMode(1, OUTPUT);
}


void loop() {
 digitalWrite(1, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);       // wait for a second
 digitalWrite(1, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);       // wait for a second
}

Programování Digisparku pomocí vývojové prostředí Arduino IDE je vidět na následujícím obrázku. Ve výpisu je vidět průběh nahrávání programu do Digisparku.

arduino-ide-digispark.png

Kdo má zkušenosti s Arduinem, může rychle vyvíjet programy pro mikrokontroléry. To vše zajišťuje knihovna Wiring a velká dostupnost knihoven pro různé periferie. Navíc už dávno není nutné se omezovat na jeden procesor a jednoho výrobce. Nyní je možno zkušenosti z Arduina lehce zúročit nejen na mnoha procesor od firmy Atmel (nedávno koupený Microchipem), ale také na mikrokontrolérech ARM a na IoT SoC ESP8266.

RGB LEDs

Další články o programování:

Jak používat s Dockerem
Porovnání rozdílů dvou databází
REST API: API platform
ISP Config: web a mail hosting
Programovní v SQL:PostgreSQL, MySQL/MariaDB
HTTPS: zabezpečený web a přesměrování
No SQL databáze Mongo DB
Linux a MS SQL server
Jak provést zátěžový test webové aplikace
Digispark - Programujete mikrokontrolér Atmel ATtiny pomocí Arduino IDE
Jak programovat ARM procesory pomocí Arduino IDE
Wireless low power Arduino
How to make wireless low power Arduino
Zobrazení map na webové stránce
Vývoj bezdrátových zařízení s IQRF
Prestashop - programování eshopů
Programovaní pro mobilní telefon
Comparison IQRF vs Wireless Arduino
ESP8266 IoT přichází
WiFi čidlo teploty
Roulette
Jak vybrat web hosting
Lokalizace aplikací v jazyce Python

Kontakt

Pozdrav, dotaz nebo žádost o konzultaci pošlete na můj email:mail@josefjebavy.cz
Flattr thisOvěřit CSS!