MENU

Lokalizace aplikací v jazyce Python

7. Srpna 2018

Výsledkem realizace programu není jen samotný kód a vizuální část programu, ale i textový obsah, který je potřeba lokalizovat. Vyvíjím i aplikace v jazyce Python. A právě jedna taková aplikace vyžadovala i lokalizaci a tak jsem zjišťoval jaký je standardizovaný postup pro lokalizaci, jaké jsou prostředky v operačních systémech UNIX (primárně Linux) a pokud se jedná o aplikace napsané v jazyce Python.

python translation

Výchozí stav

Aplikaci jsem psal v jazyce Python a jednalo se o složitou aplikaci, která na pozadí paralelně zpracovávala data, která přijímala z různých vstupů. Měla grafický interface v toolkitu QT, který interaktivně ukazoval aktuální situaci a zároveň pomocí ní mohl uživatel upravovat nastavení.

Translate tools

Nástrojů pro implementaci lokalizace do programu je několik. Základ a standard je Gettext.

Přímo QT má však v sobě nástroj, který jsem se rozhodl použít. Aby jsme tyto prostředky mohli používat, je potřeba nainstalovat qttools, který obsahuje nástroje pro konvertování a grafický program linguist, ve kterém je možno pohodlně překládat texty.
V systému Mageia 6 se jedná o balíčky: qt4-linguist, qttools5-dev-tool .

Kód programu

V kódu programu musí být text zapsán tak, aby bylo možno následně použít prostředky pro pohodlnou lokalizaci aplikace:
...........
self.gpsOff.setText(_translate("MainWindow", "NO SIGNAL", None))
self.camera1.setText(_translate("MainWindow", "Camera 1 no signal", None))
self.voipRX.setText(_translate("MainWindow", "voipRX", None))
.............
Začlenění a použití lokalizace v programu:
try:
  _fromUtf8 = QtCore.QString.fromUtf8
except AttributeError:
  def _fromUtf8(s):
    return s

try:
  _encoding = QtGui.QApplication.UnicodeUTF8
  def _translate(context, text, disambig):
    return QtGui.QApplication.translate(context, text, disambig, _encoding)
except AttributeError:
  def _translate(context, text, disambig):
    return QtGui.QApplication.translate(context, text, disambig)
..............


if __name__ == "__main__":
  translator = QtCore.QTranslator()
  translator.load("ts.qm")
  app.installTranslator(translator)

Export a konvertování textů

K exportu textových řetězců z programu slouží program pylupdate4.
Použití programu pylupdate4:

pylupdate4 main.py -ts translate/zh_TW.ts
Následně je potřeba v programu Lingust přeložit jednotlivé textové řetězce.
Výsledný soubor se pak musí zkonvertovat do binární podoby, kterou je možno načíst naším programem. Programem lrelease provádí konvertování do binárniho formátu qm pro toolkit QT:
lrelease translate/zh_TW.ts

Zdroje

https://pymotw.com/2/gettext/

https://wiki.python.org/moin/PyQt/Using a translation of Qt

https://kuanyui.github.io/2014/09/03/pyqt-i18n/

Další články o programování:

Jak používat s Dockerem
Porovnání rozdílů dvou databází
REST API: API platform
ISP Config: web a mail hosting
Programovní v SQL:PostgreSQL, MySQL/MariaDB
HTTPS: zabezpečený web a přesměrování
No SQL databáze Mongo DB
Linux a MS SQL server
Jak provést zátěžový test webové aplikace
Digispark - Programujete mikrokontrolér Atmel ATtiny pomocí Arduino IDE
Jak programovat ARM procesory pomocí Arduino IDE
Wireless low power Arduino
How to make wireless low power Arduino
Zobrazení map na webové stránce
Vývoj bezdrátových zařízení s IQRF
Prestashop - programování eshopů
Programovaní pro mobilní telefon
Comparison IQRF vs Wireless Arduino
ESP8266 IoT přichází
WiFi čidlo teploty
Roulette
Jak vybrat web hosting
Lokalizace aplikací v jazyce Python

Kontakt

Pozdrav, dotaz nebo žádost o konzultaci pošlete na můj email:mail@josefjebavy.cz
Flattr thisOvěřit CSS!