MENU

Otevřený chytrý telefon s Linuxem - Openmoko Neo FreeRunner

24. Března 2015

ESP8266 je 32 bitový mikroprocesor s integrovaným WiFi čipem a TCP/IP stackem.

esp8266-esp-03

Čip ESP8266 se dá koupit v již hotovém funkčním modulu. Obvykle pod označením ESP-01 ESP-02 ESP-03 atd. kde se liší pouze způsob provedení. Tyto moduly obsahují krystal, několik pasivních součástek, čip ESP8266 a čip s flash pamětí, která je připojena přes SPI a v této paměti je nahrán program.
Dostupné moduly mají v sobě nahrát program, kterým lze čip ovládat pomocí AT příkazů obdobně jako telefonní u modemy. Zařízení (například mikroprocesor) se modulem propojí pomocí sériové linky (RS232 TTL 3,3V). Zařízení pak pomocí takového modulu je připojeno k síti Internet přes WIFI.

Zásadní problém na který narazí vývojář u těchto prodávaných modulů s čipem ESP8266 je napájení. Čip pracuje na 3,3V a ve špičce potřebuje až 300mA. Toto velmi malé napětí a při ne úplně zanedbatelném proudu není úplně běžné a na modulu není žádný stabilizátor. Proto je potřeba obstarat nějaký vhodný 3,3V zdroj nebo stabilizátor. Výstup 3,3 V z Arduina nebo USB-UART převodníků nestačí!

Po sériové lince se s modulem nejen komunikuje, ale přes ní zle do modulu nahrávat i aktualizace firmwaru.
Díku tomu, že výrobce poskytuje dokumentaci a kompletní SDK je možno vyvinou a do modulu nahrát i vlastní program! Proto záhy vniklo několik velmi zajímavých portací programů a i nových programů:

Díky tomu se moduly staly sami o sobě vývojovou platformou a dají se použít i úplně samostatně. Sám čip ESP8266 má několik vstupních/výstupních vývodů a dokáže například pomocí SPI natáhnout program z SDkarty. Všechny schopnosti čipu ESP8266 jsou popsaný v dokumentaci.

Názorná ukázka řešení: SoC ESP8266 je napájen baterií a je k němu připojeno čidlo teploty a vlhkosti. Běží na něm web server a naměřenou hodnotu poskytuje pomocí webové stránky. Stačí se k němu připojit mobilním telefon přes WiFi - zde OpenMoko Neo Freerunner, ale použít lze samozřejmě i telefony s OS Android a iOS.

esp8266 webserver freerunner

Čip ESP8266 je výborným řešením pro skutečné řešení ve smyslu IoT (Internet of Things) - tedy že každé zařízení je připojeno do Internetu. Mikroprocesor je navíc levný a velmi výkonný. Díky výše zmíněným projektům není třeba velkých programátorským znalostí. Proto IoT už skutečně přichází....

Další články o programování:

Digispark
ARM Arduino
Wireless low power Arduino
How to make wireless low power Arduino
Zobrazení map na webové stránce
Vývoj bezdrátových zařízení s IQRF
Prestashop - programování eshopů
Programovaní pro mobilní telefon
Comparison IQRF vs Wireless Arduino
ESP8266 IoT přichází
WiFi čidlo teploty
Roulette
Výběr hostingu
Flattr thisOvěřit CSS!

kontakt na autora článku:
email:mail (uzenáč) josefjebavy.cz