MENU

ESP8266 - IoT přichází

24. Března 2015

ESP8266 je 32 bitový mikroprocesor s integrovaným WiFi čipem a TCP/IP stackem.

esp8266-esp-03

Čip ESP8266 se dá koupit v již hotovém funkčním modulu. Obvykle pod označením ESP-01 ESP-02 ESP-03 atd. kde se liší pouze způsob provedení. Tyto moduly obsahují krystal, několik pasivních součástek, čip ESP8266 a čip s flash pamětí, která je připojena přes SPI a v této paměti je nahrán program.
Dostupné moduly mají v sobě nahrát program, kterým lze čip ovládat pomocí AT příkazů obdobně jako telefonní u modemy. Zařízení (například mikroprocesor) se modulem propojí pomocí sériové linky (RS232 TTL 3,3V). Zařízení pak pomocí takového modulu je připojeno k síti Internet přes WIFI.

Zásadní problém na který narazí vývojář u těchto prodávaných modulů s čipem ESP8266 je napájení. Čip pracuje na 3,3V a ve špičce potřebuje až 300mA. Toto velmi malé napětí a při ne úplně zanedbatelném proudu není úplně běžné a na modulu není žádný stabilizátor. Proto je potřeba obstarat nějaký vhodný 3,3V zdroj nebo stabilizátor. Výstup 3,3 V z Arduina nebo USB-UART převodníků nestačí!

Po sériové lince se s modulem nejen komunikuje, ale přes ní zle do modulu nahrávat i aktualizace firmwaru.
Díku tomu, že výrobce poskytuje dokumentaci a kompletní SDK je možno vyvinou a do modulu nahrát i vlastní program! Proto záhy vniklo několik velmi zajímavých portací programů a i nových programů:

Díky tomu se moduly staly sami o sobě vývojovou platformou a dají se použít i úplně samostatně. Sám čip ESP8266 má několik vstupních/výstupních vývodů a dokáže například pomocí SPI natáhnout program z SDkarty. Všechny schopnosti čipu ESP8266 jsou popsaný v dokumentaci.

Názorná ukázka řešení: SoC ESP8266 je napájen baterií a je k němu připojeno čidlo teploty a vlhkosti. Běží na něm web server a naměřenou hodnotu poskytuje pomocí webové stránky. Stačí se k němu připojit mobilním telefon přes WiFi - zde OpenMoko Neo Freerunner, ale použít lze samozřejmě i telefony s OS Android a iOS.

esp8266 webserver freerunner

Čip ESP8266 je výborným řešením pro skutečné řešení ve smyslu IoT (Internet of Things) - tedy že každé zařízení je připojeno do Internetu. Mikroprocesor je navíc levný a velmi výkonný. Díky výše zmíněným projektům není třeba velkých programátorským znalostí. Proto IoT už skutečně přichází....

Další články o programování:

Jak používat s Dockerem
Porovnání rozdílů dvou databází
REST API: API platform
ISP Config: web a mail hosting
Programovní v SQL:PostgreSQL, MySQL/MariaDB
HTTPS: zabezpečený web a přesměrování
No SQL databáze Mongo DB
Linux a MS SQL server
Jak provést zátěžový test webové aplikace
Digispark - Programujete mikrokontrolér Atmel ATtiny pomocí Arduino IDE
Jak programovat ARM procesory pomocí Arduino IDE
Wireless low power Arduino
How to make wireless low power Arduino
Zobrazení map na webové stránce
Vývoj bezdrátových zařízení s IQRF
Prestashop - programování eshopů
Programovaní pro mobilní telefon
Comparison IQRF vs Wireless Arduino
ESP8266 IoT přichází
WiFi čidlo teploty
Roulette
Jak vybrat web hosting
Lokalizace aplikací v jazyce Python

Kontakt

Pozdrav, dotaz nebo žádost o konzultaci pošlete na můj email:mail@josefjebavy.cz
Flattr thisOvěřit CSS!